võlgnikule PIIR PEETER (36104280280) määratud 1/3 suurune mõtteline osa Valdeko Piir (33009192214) pärandvarast
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

võlgnikule PIIR PEETER (36104280280) määratud 1/3 suurune mõtteline osa Valdeko Piir (33009192214) pärandvarast

Hetkehind: 4 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 54064
alghind oksjonil: 4 000 €
tagatisraha: 400 €
aega alguseni: 39 p, 6 tundi, 26 minutit
registreerimise algus: 26.06.2020 kl 18:00
registreerimise lõpp: 17.08.2020 kl 23:59
oksjoni algus: 18.08.2020 kl 18:00
oksjoni lõpp: 26.08.2020 kl 13:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 17.08.2020 kl 23:59

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 26.06.2020
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni
 Kohtutäitur Kristel Maalman avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
võlgnikule PIIR PEETER (36104280280) määratud 1/3 suurune mõtteline osa Valdeko Piir (33009192214) pärandvara ühisusest vastavalt Jõhvi notar Tiit Juse 03.01.2018 pärimistunnistusele.
Kohtutäiturile teada olevalt kuulub PIIR PEETER'le kuuluva pärandvara ühisuse koosseisu muuhulgas:

1. korteriomand, asukohaga Jaama tn 24, Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond,
mille reaalosaks on korter nr 1 ja kuur M6 (registriosa number 1625408);
2. kinnistu, asukohaga Jaama tn 24a, Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond
(registriosa number 272208);
3. sõiduk VAZ 2101, ehitusaasta 1980, registreerimismärk 269AAH, VIN kood
21013425328.

Pärandvara kuulub kaaspärijatele ühiselt. Kaaspärija võib käsutada temale kuuluvat mõttelist osa pärandvara ühisusest. Kaaspärija ei või iseseisvalt käsutada pärandvara hulka kuuluvaid esemeid või mõttelist osa nendest.

Muud andmed pärandaja varade ja kohustuste kohta puuduvad.
Pärandvara läks pärimisele kolme kaaspärija vahel.

PärS § 148 lg 2 kohaselt lähevad osa omandajale üle üksnes kaaspärija varalised õigused ja kohustused, eelkõige õigus nõuda seda osa pärandvarast, mille pärandvara jagamisel oleks saanud kaaspärija. Pärandil lasuvate kohustuste täitmise eest vastutavad kaaspärija ja osa omandaja solidaarselt.


Alghind: 4 000 euro(t).

Omanik: PEETER PIIR (isikukood 36104280280) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=54064 ning tasuda tagatisraha 400 eurot Kristel Maalman, kohtutäitur arveldusarvele nr EE641010010125026017 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 17.08.2020 23:59 oksjonil ID54064 osalemise eest. Varalised õigused“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 17.08.2020 kell 23:59. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 26.06.2020 kell 18:00 ja lõpeb 17.08.2020 kell 23:59.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 18.08.2020 kell 18:00 ja lõpeb 26.08.2020 kell 13:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 25 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Info tel 337 4854 või e-mail: kristelmaalman.buroo@taitur.just.ee.
Menetluse nr: 095/2016/1178
Kohtutäitur Kristel Maalman
Jaama 14, 41533 Jõhvi
Telefon: 3374854
E-post: Kristel.Maalman@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Viktor Susi
Telefon: 3374854
E-post: Kristel.Maalman@taitur.just.ee
Teadaande number 1622820

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.