Töölaud nr 4
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Töölaud nr 4

Hetkehind: 50 €

OKSJONI ANDMED      ID: 53332
alghind oksjonil: 50 €
tagatisraha: 5 €
aega alguseni: 5 p, 22 tundi, 27 minutit
registreerimise algus: 22.05.2020 kl 15:00
registreerimise lõpp: 02.06.2020 kl 11:00
oksjoni algus: 02.06.2020 kl 13:00
oksjoni lõpp: 03.06.2020 kl 13:00
pikenemise intervall: 10 min
laekumise tähtpäev: 02.06.2020 kl 11:00

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 22.05.2020
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni
Tech Systems OÜ (pankrotis) (registrikood: 14346883) pankrotihaldur Svetlana Pilden avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Kasutatud töölaud ratastel (ainult pildil olev töölaud). Enampakkumise võitja korraldab vara äraveo hiljemalt 3 tööpäeva jooksul pärast ostuhinna tasumist.

Alghind: 50 euro(t). (müügihind sisaldab käibemaksu)

Omanik: Tech Systems OÜ (pankrotis) (registrikood: 14346883)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=53332 ning tasuda tagatisraha 5 eurot Tech Systems OÜ arveldusarvele nr EE097700771002827455 (LHV Pank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 2.06.2020 11:00 oksjonil ID53332 osalemise eest. Vallasvara“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 02.06.2020 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 22.05.2020 kell 15:00 ja lõpeb 02.06.2020 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 02.06.2020 kell 13:00 ja lõpeb 03.06.2020 kell 13:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 5 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvumine toimub vara asukohas (Peetri alevik), eelneval kokkuleppel pankrotihalduriga.
Menetluse nr: 2-20-3231
pankrotihaldur Svetlana Pilden
J. Poska tn. 28-4, 10150 Tallinn
Telefon: 5280212
E-post: svetlana.pilden@haldur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur Svetlana Pilden
Telefon: +3725280212
E-post: svetlana.pilden@haldur.just.ee
Teadaande number 1610577

Võimalikud häired oksjonikeskkonda sisenemisel 28.05.2020 23:00 - 29.05.2020 05:00

Katkestus Luminor pangalingiga autentimisel 01.06.2019 kell 9:30 - 13:00

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.