OÜ Silver Sky Group (registrikood 12718978), osa nimiväärtusega 2 500 eurot, mis kuulub Oliver Tiidus pankrotivara hulka
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

OÜ Silver Sky Group (registrikood 12718978), osa nimiväärtusega 2 500 eurot, mis kuulub Oliver Tiidus pankrotivara hulka

Hetkehind: 35 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 54783
alghind oksjonil: 35 000 €
tagatisraha: 3 500 €
aega lõpuni: 2 p, 13 tundi, 18 minutit

Registreerimine lõppenud!

registreerimise algus: 29.07.2020 kl 15:00
registreerimise lõpp: 10.08.2020 kl 11:00
oksjoni algus: 10.08.2020 kl 15:00
oksjoni lõpp: 17.08.2020 kl 15:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 10.08.2020 kl 11:00

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 29.07.2020
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni
Oliver Tiidus (isikukood 38102100016) pankrotihaldur Toomas Saarma avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Pankrotihaldur müüb Oliver Tiidus (isikukood 3810210016), pankrotivara hulka kuuluva OÜ Silver Sky Group (registrikood 12718978), osa nimiväärtusega 2 500 eurot.

MÄRKUSED:
1.Vara müümisel ei vastuta pankrotihaldur mistahes puuduste eest olenemata nende tekkimisajast.
2.Kõik kulud jäävad enampakkumise võitja kanda ja enampakkumise võitjal ei ole õigust esitada sellega seoses mistahes nõudeid Oliver Tiiduse ega pankrotihalduri vastu.
3. Äriühingu raamatupidamise dokumente pankrotihalduri valduses ei ole.
4. Enampakkumise objektiks olev vara müüakse sellises seisukorras (sh õiguslikus ja füüsilises seisukorras), nagu see enampakkumise hetkel on, ning vara omandaja ei saa seoses enampakkumise objektiks oleva vara seisukorraga pankrotihaldurile mingisuguseid nõudeid ega pretensioone esitada. Vara müümisel ei vastuta pankrotihaldur mistahes puuduste eest olenemata nende tekkimisajast.


Alghind: 35 000 euro(t).

Omanik: Oliver Tiidus (isikukood 38102100016)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=54783 ning tasuda tagatisraha 3 500 eurot Oliver Tiidus arveldusarvele nr EE862200001101642874 (Swedbank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 10.08.2020 11:00 oksjonil ID54783 osalemise eest. Vallasvara“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 10.08.2020 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 29.07.2020 kell 15:00 ja lõpeb 10.08.2020 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 10.08.2020 kell 15:00 ja lõpeb 17.08.2020 kell 15:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 3 500 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga on võimalik tutvuda vaid eelnevalt e-posti haldur@haldur.eu teel kokkulepitud ajal alates kuulutuse ilmumisest kuni enampakkumise alguseni. Enampakkumise tingimused ja muu info lehel: www.oksjonikeskus.ee.
Menetluse nr: 2-16-7395
pankrotihaldur Toomas Saarma
Kotzebue 9, 10412 Tallinn
Telefon: 6270444
E-post: haldur@haldur.eu
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Pankrotihaldur Toomas Saarma
Telefon: 6270444
E-post: haldur@haldur.eu
Teadaande number 1636261

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.