Jalgratas OPTIMA Narvas
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Jalgratas OPTIMA Narvas

Hetkehind: 70 €

OKSJONI ANDMED      ID: 83643
alghind oksjonil: 70 €
tagatisraha: 0 €
aega lõpuni: 5 p, 17 tundi, 56 minutit

Registreerimine lõppenud!

registreerimise algus: 09.07.2024 kl 14:00
registreerimise lõpp: 22.07.2024 kl 12:00
oksjoni algus: 23.07.2024 kl 12:00
oksjoni lõpp: 30.07.2024 kl 12:00
pikenemise intervall: 10 min
laekumise tähtpäev: 22.07.2024 kl 12:00

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 09.07.2024
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõpuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
 Kohtutäitur Krista Järvet avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Narva kohtutäitur Krista Järvet müüb avalikul ELEKTROONILISEL enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee/ vara:

? Jalgratas OPTIMA (kasutatud, vajab remonti)

Kohtutäitur ei vastuta asja tehnilise seisundi eest.

Varaga saab tutvuda kohtutäituri büroos A. Pu?kini tn 20-7 Narva, eelneval kokkuleppel tel.+37257874406.

Asi antakse ostjale üle pärast kogu ostuhinna tasumist kohtutäituri büroos (lahtiolekuaegadel). Omand enampakkumisel müüdud asjale tekib asja üleandmisega enampakkumise akti alusel, tagastusõigust ei ole.

Omanik: Igor Kuzmin (sünd. 11.10.1966)

Alghind: 70,00 eurot.

Pakkumisi saab teha ainult https://www.oksjonikeskus.ee keskkonnas vastavalt käesolevas teates ning oksjonikeskkonnas toodud tingimustele.

Enampakkumine algab 23.07.2024 kl 12.00 oksjonikeskkonnas ja lõpeb 30.07.2024 kl 12.00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minutit. Enampakkumise samm on 20 eurot.

Enampakkumisel osaleda sooviv isik peab end oksjonikeskkonnas enampakkumisel osalejaks registreerima. Enampakkumisele registreerimine algab teate avaldamisest oksjonikeskkonnas. Registreerimine enampakkumisele lõpeb 22.07.2024.a. kl 12.00.

Enampakkumisele registreerimeseks tuleb esitada järgmised andmed: hinnapakkuja nimi, elukoht või asukoht, isikut tõendav dokument, esindaja puhul esindusõiguse aluseks olev dokument (notariaalselt tõestatud) ja andmed müüdava vara kohta.
Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle lisad (nõusolekud, volikirjad jms) vastavad enampakkumise tingimustele ning isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda. Juhul kui pakkujat esindab volitatud esindaja, siis tuleb kohtutäiturile hiljemalt registreerimise lõpptähtajaks esitada volikiri.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS paragrahvi 93 lõikes 3 sätestatud viisil.

Kui võlgniku vara müüakse elektroonilisel enampakkumisel, on võlgnikul õigus sissenõudja nõue rahuldada enne elektrooniliselt toimuva enampakkumise lõppemist. Kui võlgnik või kolmas isik tasub kohtutäiturile raha, mis on vajalik sissenõudja nõude rahuldamiseks ja täitekulude ning kohtutäituri tasu katteks, tühistab kohtutäitur viivitamata oksjonikeskkonnas toimuva enampakkumise ning teavitab enampakkumisel osalejaid enampakkumise lõppemisest (kui nõue täidetakse otse sissenõudjale, tuleb kohtutäiturile tasuda täitekulud ning kohtutäituri tasu).

Enampakkumise tingimused ja muu info lehel: www.oksjonikeskus.ee.
Info: e-mail: krista.jarvet@taitur.just.ee.



Alghind: 70 euro(t).

Omanik: Igor Kuzmin (isikukood 36610113738) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=83643 .

Enampakkumisele registreerimine algab 09.07.2024 kell 14:00 ja lõpeb 22.07.2024 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 23.07.2024 kell 12:00 ja lõpeb 30.07.2024 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 20 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga saab tutvuda kohtutäituri büroos A. Pu?kini tn 20-7 Narva, eelneval kokkuleppel tel.+37257874406.
Menetluse nr: 167/2024/131
Kohtutäitur Krista Järvet
A. Puśkini tn 20-7, 20307 Narva
Telefon: 57874406
E-post: krista.jarvet@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Kohtutäitur KRISTA JÄRVET
Telefon: +37257874406
E-post: krista.jarvet@taitur.just.ee
Teadaande number 2284508

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse