ehitise kaasomandi osa aadress Võru maakond, Võru vald, Väimela alevik, Lapi tee 2a
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

ehitise kaasomandi osa aadress Võru maakond, Võru vald, Väimela alevik, Lapi tee 2a

Hetkehind: 3 200 €

OKSJONI ANDMED      ID: 83664
alghind oksjonil: 3 200 €
tagatisraha: 320 €
aega lõpuni: 2 p, 14 tundi, 57 minutit

Registreerimine lõppenud!

registreerimise algus: 10.07.2024 kl 10:00
registreerimise lõpp: 22.07.2024 kl 10:00
oksjoni algus: 22.07.2024 kl 10:00
oksjoni lõpp: 27.07.2024 kl 10:00
pikenemise intervall: 3 min
laekumise tähtpäev: 22.07.2024 kl 10:00

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 09.07.2024
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõpuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
 Kohtutäitur Taive Peedosaar avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Ehitisregistri koodiga 113018609, asukohaga Võru maakond, Võru vald, Väimela alevik, Lapi tee 2a 331/66200 kaasomandi osa ehitisest.\\Loomakasvatushoone, sealhulgas karuslooma- või linnukasvatus (12711), esmase kasutusele võtu aasta 1969; ehitise nimetus tall.\Ehitisealune pind 749.0 m2\Suletud netopind 662.0 m2\Madalvundament, vahelagede kandva osa materjal: monteeritav raudbetoon, kande- ja jäigastavate konstruktsioonide materjali liik: tellis; katuse ja katuselagede kandva osa materjali liik: monteeritav raudbetoon; katusekatte materjali liik: eterniit; välisseina liik:\tellis, väikeplokk.\

Alghind: 3 200 euro(t). 331/66200 kaasomandi osa tallist aadressil Võru maakond, Võru vald, Väimela alevik, Lapi tee 2a

Omanik: KUIDO IMMONEN (isikukood 39001036519) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=83664 ning tasuda tagatisraha 320 eurot Taive Peedosaar arveldusarvele nr EE021010010124019012 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 22.07.2024 10:00 oksjonil ID83664 osalemise eest. Vallasvara“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 22.07.2024 kell 10:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 10.07.2024 kell 10:00 ja lõpeb 22.07.2024 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 22.07.2024 kell 10:00 ja lõpeb 27.07.2024 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 3 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
taive.peedosaar@taitur.just.ee
Menetluse nr: 119/2010/171, 119/2013/1146
Kohtutäitur Taive Peedosaar
Jüri 43, 65610 Võru
Telefon: 7823260
E-post: Taive.Peedosaar@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäitur TAIVE PEEDOSAAR
Telefon: 7823260
E-post: Taive.Peedosaar@taitur.just.ee
Teadaande number 2285037

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse