Liikmelisus Hooneühistus
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Liikmelisus Hooneühistus

Hetkehind: 450 €

OKSJONI ANDMED      ID: 49795
alghind oksjonil: 450 €
tagatisraha: 45 €
aega lõpuni: 6 p, 7 tundi, 54 minutit

Registreerimine lõppenud!

registreerimise algus: 18.11.2019 kl 11:00
registreerimise lõpp: 09.12.2019 kl 11:00
oksjoni algus: 10.12.2019 kl 11:00
oksjoni lõpp: 18.12.2019 kl 11:00
pikenemise intervall: 5 min
laekumise tähtpäev: 09.12.2019 kl 11:00

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Pankrotimenetluses vallasasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 15.11.2019
Avaldamise lõpp: pankrotimenetluse lõppemiseni
Viktoriia Gutnik (isikukood 46910232215) pankrotihaldur Hillar Villers avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 84 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Viktoriia Gutnik'ule (IK 46910232215) kuuluv liikmelisus nr 49 liikmemaksumääraga 221/198859 Hooneühistus Horizont-Sillamäe (registrikood 80033189) (garaažiboks aadressil Ida-Viru maakond, Sillamäe linn, Horisondi, 40231).
Enampakkumise võitja ei saa ostuhinda tasaarvestada oma nõuetega võlgniku vastu. Vara müüakse üleandmise hetke seisukorras (as is) ning pankrotihaldur ei anna vara osas mingisuguseid kinnitusi ega tagatisi ning ei vastuta vara puuduste eest sõltumata sellest, kas vastavad puudused on enampakkumisel osalejatele avaldatud.


Alghind: 450 euro(t).

Omanik: Viktoriia Gutnik (isikukood 46910232215)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=49795 ning tasuda tagatisraha 45 eurot Viktoriia Gutnik arveldusarvele nr EE822200221021666532 (AS Swedbank). Makseselgitus: „Tagatisraha 9.12.2019 11:00 oksjonil ID49795 osalemise eest. Vallasvara“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 09.12.2019 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 18.11.2019 kell 11:00 ja lõpeb 09.12.2019 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 10.12.2019 kell 11:00 ja lõpeb 18.12.2019 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 40 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Võlgniku sõnade kohaselt on ta andnud liikmelisuse üle hooneühistule. Ühtegi
kirjalikku dokumenti selle kohta ei ole. Liikmelisuse võõrandamise tehingut
notariaalselt tõestatud vormis tehtud ei ole (Hooneühistuseadus § 8 lg 1 ja 2). Halduril puudub garaaži valdus ja selle seisukord on teadmata.
Täiendav informatsioon tel +3725082311 e-posti aadressil hillar.villers@jewelex.ee.
Menetluse nr: 2-18-16400
pankrotihaldur Hillar Villers
Keskväljak 4, Jõhvi 41594
Telefon: 3376767
E-post: hillar.villers@jewelex.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur Hillar Villers
Telefon: 3376767
E-post: hillar.villers@jewelex.ee
Teadaande number 1546278

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Tähelepanu! ID-kaardiga sisselogimise tõrgete korral palun järgi juhiseid aadressilt: http://id.ee/index.php?id=34137


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse

Kinnitan nõustumist elektroonilise enampakkumise oksjonikeskkonna kasutustingimustega.