½ suurune kaasomandi osa hoonestusõigusest asukohaga Siitani, Mannare küla, Tori vald, Pärnu maakond
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

½ suurune kaasomandi osa hoonestusõigusest asukohaga Siitani, Mannare küla, Tori vald, Pärnu maakond

Hetkehind: 1 600 €

OKSJONI ANDMED      ID: 83105
alghind oksjonil: 1 600 €
tagatisraha: 80 €
aega alguseni: 40 p, 12 tundi, 33 minutit
registreerimise algus: 11.06.2024 kl 17:00
registreerimise lõpp: 24.07.2024 kl 11:00
oksjoni algus: 24.07.2024 kl 12:00
oksjoni lõpp: 31.07.2024 kl 12:00
pikenemise intervall: 2 min
laekumise tähtpäev: 24.07.2024 kl 11:00
linn / vald: Tori vald Mannare küla
aadress: Siitani
katastritunnus: 80801:001:0795
reg. osa nr: 6362250

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 11.06.2024
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõppuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
 Kohtutäitur Rannar Liitmaa avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
½ suuruse kaasomandi osa hoonestusõigusest, registriosa nr. 6362250, asukohaga Siitani, Mannare küla, Tori vald, Pärnu maakond (katastritunnus 80801:001:0795; 100% elamumaa; üp: 11618,0m2; kinnistul elamu ja kuur).
Kinnistusraamatust nähtuvad koormatised: Reaalkoormatis kinnistu nr 6362050 igakordse omaniku kasuks. Reaalkoormatise aastatasu suuruseks on neliteist (14) eurot nelikümmend (40) senti. Hoonestaja on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele reaalkoormatisega tagatud rahalise nõude rahuldamiseks. 22.11.2016 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 29.12.2016. Eelmärge reaalkoormatise muutmise tagamiseks kinnistu nr 6362050 igakordse omaniku kasuks. 22.11.2016 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 29.12.2016. Keelumärge Marek Unt (isikukood 37607014228) kuuluvale mõttelisele osale käsutamise keelamiseks GelvoraSergel OÜ (registrikood 14550827), kohtutäitur Rannar Liitmaa (isikukood 37604234718) kasuks. 15.07.2022 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 26.07.2022. Enampakkumise tulemi arvelt nõuded rahuldatakse ning keelumärge Marek Unt?ile kuuluvale mõtteliselt osalt kustutatakse. Reaalkoormatis ja eelmärge jäävad kehtima.


Alghind: 1 600 euro(t).

Omanik: Marek Unt (isikukood 37607014228) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=83105 ning tasuda tagatisraha 80 eurot Rannar Liitmaa arveldusarvele nr EE951010010125958017 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 24.07.2024 11:00 oksjonil ID83105 osalemise eest. Kinnisvara: Siitani, Tori vald, Pärnu maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 24.07.2024 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 11.06.2024 kell 17:00 ja lõpeb 24.07.2024 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 24.07.2024 kell 12:00 ja lõpeb 31.07.2024 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Huvilistel on õigus tutvuda varaga vara asukohas eelnevalt kokku leppides. Info e-post: rannar.liitmaa@taitur.just.ee või 44 24 016; 53 030 464.
Menetluse nr: 175/2022/1851
Kohtutäitur Rannar Liitmaa
Rüütli 51-M3, 80011 Pärnu
Telefon: 4429973
E-post: Rannar.Liitmaa@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja KRISTEL LOBJAKAS
Telefon: 4429973
E-post: Rannar.Liitmaa@taitur.just.ee
Teadaande number 2267416

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

Võimalikud häired oksjonikeskusesse sisenemisel 21.06.2024 kell 0:00 kuni 3:00

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse