Müüa 1/8 kaasomandi osa hoonestatud kinnisasjast aadressil Põlva maakond, Põlva vald, Kähri küla, Pihlaka.
  • Print
  • PDF

Kinnistusraamatu väljavõttega saab tutvuda pärast oksjonikeskkonda sisse logimist.

Müüa 1/8 kaasomandi osa hoonestatud kinnisasjast aadressil Põlva maakond, Põlva vald, Kähri küla, Pihlaka.

Hetkehind: 12 000 €

OKSJONI ANDMED      ID: 83680
alghind oksjonil: 12 000 €
tagatisraha: 1 200 €
aega alguseni: 6 p, 18 tundi, 46 minutit
registreerimise algus: 10.07.2024 kl 13:30
registreerimise lõpp: 31.07.2024 kl 11:00
oksjoni algus: 31.07.2024 kl 13:00
oksjoni lõpp: 07.08.2024 kl 13:00
pikenemise intervall: 15 min
laekumise tähtpäev: 31.07.2024 kl 11:00
linn / vald: Põlva vald Kähri küla
aadress: Pihlaka
katastritunnus: 61901:003:0058
reg. osa nr: 2076038

Ühisvara soetamise korral vaata siia
Ostuhinna tasumise korral krediidiasutuse laenuga vaata siia
Vastuväidete esitamiseks vaata siia
Ostuhinna tasumise tähtaja pikendamise korral vaata siia

Enampakkumist reguleerivad õigusnormid ja korraldaja selgitused

Ametlik enampakkumise teade

Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade
Avaldamise algus: 10.07.2024
Avaldamise lõpp: täitemenetluse lõppemiseni või müügikuulutuse kehtivuse lõpuni, kuid mitte kauem, kui 1 aasta
 Kohtutäitur Anne Böckler avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Müüa 1/8 kaasomandi osa hoonestatud kinnisasjast aadressil Põlva maakond, Põlva vald, Kähri küla, Pihlaka.

Kinnisasi on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 2076038. Esimesse jakku on kande nr 1 all sisse kantud katastritunnus 61901:003:0058, sihtotstarve elamumaa 100%, Põlva maakond, Põlva vald, Kähri küla, Pihlaka, pindala 18290 m2.

Teise jakku on omanikuna kantud:
Anneli Masen (isikukood 46XXXXXXXXX) 5/8 kaasomandist
Kristi Masen Murati (isikukood 48XXXXXXXXX) 1/8 kaasomandist
Kaspar Masen (isikukood 38810206553) 1/8 kaasomandist
Karl Masen (isikukood 39XXXXXXXXX) 1/8 kaasomandist.

Kolmandasse jakku on kantud:
- kande nr 7 all: Keelumärge Kaspar Masen (isikukood 38810206553) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks Bondora AS (registrikood 11483929), kohtutäitur Anne Böckler (isikukood 46711062724) kasuks.
- kande nr 8 all: Keelumärge Kristi Masen Murati (isikukood 48XXXXXXXXX) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks Elisa Eesti AS (registrikood 10069659), kohtutäitur Anne Böckler (isikukood 46711062724) kasuks.

Neljandasse jakku on kantud:
- kande nr 1 all sisse kantud hüpoteek summas 500 000,00 krooni Swedbank AS (registrikood 10060701) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.

Ehitisregistri andmed katastriüksusel 61901:003:0058 asuvad ehitised:
- Elamu, ehitisealune pind 76,0 m2
- Laut-küün, ehitisealune pind 168,0 m2

Pärast kinnisasja müümist avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kaspar Masen mõttelist osa koormav keelumärge kustutatakse.

Hüpoteegipidaja Swedbank AS (registrikood 10060701) on 19.04.2024.a kohtutäiturit teavitanud, et hüpoteegiga tagatud nõuete summa on 3 866.28 eurot (summa ei ole lõplik ja muutub ajas).


Alghind: 12 000 euro(t).

Omanik: Kaspar Masen (isikukood 38810206553) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=83680 ning tasuda tagatisraha 1 200 eurot Anne Böckler arveldusarvele nr EE051010010124431014 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 31.07.2024 11:00 oksjonil ID83680 osalemise eest. Kinnisvara: Pihlaka, Põlva vald, Põlva maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 31.07.2024 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 10.07.2024 kell 13:30 ja lõpeb 31.07.2024 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 31.07.2024 kell 13:00 ja lõpeb 07.08.2024 kell 13:00. Pikeneva lõpu intervall on 15 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 250 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Vara tegelik seisukord ja võimalikud puudused ei ole kohtutäiturile teada. Vara ülevaatust spetsialistide poolt ei ole teostatud. Asja müümisel täitemenetluses ei vastuta kohtutäitur müüdud asja puuduste eest.\n\nRohkem informatsiooni kohtutäitur Anne Böckleri büroost või e-maililt
Menetluse nr: 182/2023/874
Kohtutäitur Anne Böckler
Õpetaja 9a, 51003 Tartu
Telefon: 7420486
E-post: Anne.Bockler@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäituri assistent TAMUR VIIDALEPP
Telefon: 7420486
E-post: tamur.viidalepp@taitur.net
Teadaande number 2288013

ÜHISVARA SOETAMINE
Vara soetamisel ühisomandisse on vajalik esitada abikaasa allkirjastatud nõusolek enampakkumise korraldajale enampakkumise lõppemise päevale järgneval päeval.

OSTUHINNA TASUMINE KREDIIDIASUTUSE LAENUGA
Täitemenetluse seadustiku § 931 Kui ostja soovib osta sundenampakkumisel müüdavat asja krediidiasutuse väljastatava laenuga, peab ta sellest enampakkumise korraldajale teatama kohe pärast tema pakkumise parimaks tunnistamist. Koheseks teatamiseks loetakse enampakkumise korraldajale teatamist parimaks pakkumiseks tunnistamise päeval.

VASTUVÄIDETE ESITAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 921 kohaselt võivad elektroonilisel enampakkumisel osalevad isikud esitada vastuväited enampakkumise läbiviimise kohta enampakkumise lõppemise päevale järgneva tööpäeva jooksul. Vastuväide esitatakse enampakkumise korraldajale.

OSTUHINNA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE
Täitemenetluse seadustiku § 93 lg 6 kohaselt pikendab enampakkumise korraldaja ostja taotlusel ostuhinna tasumise tähtaega täiendavalt 15 päeva võrra. Tasumise tähtaja pikendamiseks tuleb enampakkumise korraldajale esitada avaldus enne esialgse tähtaja möödumist.

UUED ENAMPAKKUMISED

Vaata

Kalender

x

Portaali sisenemine

Sisenemisega aktsepteerite oksjoniportaali kasutustingimusi.


Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika on avaldatud veebilehel http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/isikuandmete-kaitse